anter

12.08.2011. petak

PRIJATEJI

Mene je tuklo more

Od juga od bure

Od lebićade

Od garbinade

Od tramontane

I drugih vitri

Ma mu se nisan da

Upravjajuć brodon

Udarce san
Zadava i ja

Pa iako smo se

Tako krvnički tukli

Nikad se pokarali nismo

Godinama dugin

Prijateji ostali mi smo


Evala van i dobro mi stojte!

Broj komentara: 0
permalink  print  komentiraj