''Opći grob čovječanstva''

23.01.2007. utorak

ARHANĐEO MIHAEL

Tko je ARHANĐEO MIHAEL?? sigurna sam da ste mnogi čuli za njega ali ustvari nemate spoznaju tko je on.Duhovno stvorenje imenom Mihael ne spominje se puno u Bibliji ali kad ga se spominje,uvijek poduzima odlučne korake.U knjizi Danijela MIHAEL se bori protiv zlih anđela,u Judinoj poslanici spori se sa Sotonom  a u Otkrivenju vodi rat s Đavlom i njegovim demonima ..MIHAEL živi u skladu sa značenjem svog imena -''Tko je KAO bog'' No tko je MIHAEL? Biblija otkriva da je MIHAEL drug ime Isusa Krista,ime koje je nosio prije i nakon svog života na zemlji .Da vidimo kako nam Biblija pomaže da dođemo do tog zaključka.ARHANĐEO Božja riječ Mihaela  naziva 'arhanđelom'(Juda 9)Taj izraz znači''VRHOVNI ANĐEO''.Izraz arhanđeo u Bibliji se pojavljuje samo u jednini a nikada u množini.To pakazuje da postoji samo jedan takav anđeo.Osim toga,Isus se povezuje s položajem arhanđela.O uskrsnulom  gospodinu Isusu Kristu u 1.Solunjanima 4:16 piše:Sam će Gospodin sići s neba sa zapovjedničkim pozivom,s glasom arhanđela.'dakle za Isusov se glas kaže da je glas arhanđela.Prema tome,ovaj redak ukazuje na to da je samo Isus arhanđeo MIHAEL.Dakle Mihael zapovijeda vojskom vjernih anđela .U Otkrivenju  12:7-12 kaže se da će mihael i njegova vojska ratovat protiv sotone i zbaciti njega i njegove zle anđele s neba.Kasnije je je Isus opisan kako predvodi nebeske vojske u rat protiv naroda svijeta(Otk.19:11-16)  

 
Broj komentara: 0
permalink  print  komentiraj